Hospicové občanské sdružení Cesta domů

 

Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Telefon 283 850 949
e-mail: info@cestadomu.cz


www.cestadomu.cz
Fax: 220 876 638
IČ: 265 28 843

Bankovní spojení
číslo účtu: 116936353/0300
ČSOB Praha 7, Kamenická 26

 

Cesta domů provozuje v Praze domácí hospic, který poskytuje odbornou pomoc rodinám, které se rozhodnou pečovat o své těžce nemocné a umírající blízké doma. Zaměstnanci a dobrovolníci hospice tyto rodiny v jejich těžké situaci provázejí, půjčují jim potřebné pomůcky a doprovázejí pozůstalé.  

 

 

Cesta domů se snaží přispět ke zlepšení situace umírajících a jejich pečovatelů v naší zemi. Založila první odbornou paliativní knihovnu pro odborníky a veřejnost, vydala několik významných publikací (Umírání a paliativní péče v ČR, Koncepci paliativní péče v ČR, Standardy domácí paliativní péče, Doporučení Rady Evropy O organizaci paliativní péče aj), ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad vydala dvě odborně-naučné knihy z americké hospicové praxe, provozuje webový informačně-diskusní portál Umírání.cz. Vydává také informační materiály pro klienty i širokou veřejnost.

Podrobné informace o Cestě domů naleznete na www.cestadomu.cz

Novinky z oblasti paliativní péče a souvisejících oborů najdete v sekci Novinky na www.umirani.cz.

Důležité a zajímavé odkazy týkající se nejen paliativní a hospicové péče ale i příbuzných oblastí, a to jak v ČR tak i ve světě jsou k dispozici v Odkazech na www.umirani.cz.

cs | en