Nabízíme Vám některé podklady:

1. Současný stav a perspektivy péče o umírající v ČR - shrnutí výsledků výzkumného projektu Paliativní péče v ČR

2. Ke stažení výzkumná zpráva z roku 2004 (v mnohém stále aktuální) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) (dokument Adobe PDF)Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) - informace o situaci v ČR, data z výzkumů veřejného mínění a výzkumů fokus group, grafy

3. Ke stažení Doporučení výboru ministrů Rady Evropy O organizaci Paliativní péče - významný dokument určený především vládám zemí EU

4. Ke stažení návrh Koncepce paliativní péče v ČR - materiál k široké veřejné diskusi.

Logo nazavírejte oči, malé, černobílé (obrázek JPEG)Logo nezavírejte oči, malé, černobílé

Logo nazavírejte oči, velké, černobílé (obrázek JPEG)Logo nezavírejte oči, velké, černobílé

Logo nazavírejte oči, malé, barevné (obrázek JPEG)Logo nezavírejte oči, malé, barevné

Logo nazavírejte oči, velké, barevné (obrázek JPEG)Logo nezavírejte oči, velké, barevné

 

cs | en