Pořadatel: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, www.cestadomu.cz

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, www.cestadomu.cz

Soutěžící: dvě kategorie: děti do 15 let a mladí lidé do 25 let

dvě kategorie: děti do 15 let a mladí lidé do 25 let

Zadání: zhotovená fotografie černobílá nebo barevná, rozměry minimálně 18x24 cm, maximálně 30x40 cm. Jeden autor může odevzdat maximálně 5 fotografií.

zhotovená fotografie černobílá nebo barevná, rozměry minimálně 18x24 cm, maximálně 30x40 cm. Jeden autor může odevzdat maximálně 5 fotografií.

Termíny: Vyhlášení soutěže 29. 6. 2010, uzávěrka 28. února 2011.

Vyhlášení soutěže 29. 6. 2010, uzávěrka 28. února 2011.

Odevzdávání: díla lze odevzdat přímo v kanceláři Cesty domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, nebo je zaslat na tutéž adresu. Na poštovní obálku napište „Co je to doma?“. Do obálky vložte krátký text o autorovi (jméno a příjmení, věk, adresa, povolání či škola a e-mail).

díla lze odevzdat přímo v kanceláři Cesty domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, nebo je zaslat na tutéž adresu. Na poštovní obálku napište „Co je to doma?“. Do obálky vložte krátký text o autorovi (jméno a příjmení, věk, adresa, povolání či škola a e-mail).

Vyhodnocení: Hodnotící odborná komise se bude skládat z profesionálních fotografů a zástupců Cesty domů. Komise vybere nejlepší tři fotografie v každé kategorii a jejich autoři budou oceněni na výročním plese Cesty domů v dubnu 2011 při oslavách deseti let od založení Cesty domů. Z nejlepších děl bude vytvořena výstava, která bude v dubnu instalována ve dvou kavárnách zvaných Dobrá trafika v Praze. Předpokládáme, že výstava přispěje k tomu, že se lidé, tvůrci i ti, kteří přijdou na výstavu, zamyslí nad tím, co pro ně domov znamená a jak moc může být důležitý ve chvílích, kdy je nám těžko.

Hodnotící odborná komise se bude skládat z profesionálních fotografů a zástupců Cesty domů. Komise vybere nejlepší tři fotografie v každé kategorii a jejich autoři budou oceněni na výročním plese Cesty domů v dubnu 2011 při oslavách deseti let od založení Cesty domů. Z nejlepších děl bude vytvořena výstava, která bude v dubnu instalována ve dvou kavárnách zvaných v Praze. Předpokládáme, že výstava přispěje k tomu, že se lidé, tvůrci i ti, kteří přijdou na výstavu, zamyslí nad tím, co pro ně domov znamená a jak moc může být důležitý ve chvílích, kdy je nám těžko.

Kontakt: Cesta domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, info@cestadomu.cz, tel: 266712610

Cesta domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, info@cestadomu.cz, tel: 266712610

Podrobné informace o Cestě domů naleznete na www.cestadomu.cz. K soutěži byla vytvořena i událost na http://www.facebook.com/cestadomu.

Pravidla.pdf (dokument Adobe PDF)Pravidla.pdf

cs | en